previous arrow
next arrow
Slider

NAZIV PROJEKTA

ZGRADA ZA SPORTSKE UDRUGE I AGENCIJU

 

PROGRAM

TRGOVINA / STANOVANJE / KUĆA ZA ODMOR / POSLOVNO /

UGOSTITELJSTVO / SPORT

 

STATUS

Natječaj / 1. Nagrada     2007

Projekt  2008

Realizacija  2010

 

LOKACIJA

Otok sportova, Vukovar

 

PROJEKTNI TIM

Hrvoje Bakran, zajedno s Urbane tehnike d.o.o.

 

OBUHVAT

2.524 m2

 

BRUTO POVRŠINA

2.024 m2

 

KLIJENT

Agencija za vodne putove

 

SURADNICI

KONSTRUKCIJA

DOBRI PROJEKTI d.o.o.

HIDROTEHNIKA

PROJEKTING – VIK d.o.o.

TERMOTEHNIKA

PROJEKTING – VIK d.o.o.

ELEKTROTEHNIKA

ELAG d.o.o.

POŽAR

FLAMIT d.o.o.

 

NAZIV PROJEKTA

ZGRADA ZA SPORTSKE UDRUGE I AGENCIJU

PROGRAM

TRGOVINA

STANOVANJE

KUĆA ZA ODMOR

POSLOVNO

UGOSTITELJSTVO

SPORT

STATUS

Natječaj / 1. Nagrada  2007

Projekt  2008

Realizacija  2010

LOKACIJA

Otok sportova, Vukovar

PROJEKTNI TIM

Hrvoje Bakran, zajedno s Urbane tehnike d.o.o.

OBUHVAT

2.524 m

BRUTO POVŠINA

2.024 m2

KLIJENT

Agencija za vodne putove

SURADNICI

KONSTRUKCIJA

DOBRI PROJEKTI d.o.o.

HIDROTEHNIKA

PROJEKTING – VIK d.o.o.

TERMOTEHNIKA

PROJEKTING – VIK d.o.o.

ELEKTROTEHNIKA

ELAG d.o.o.

POŽAR

FLAMIT d.o.o.

Odlukom Vlade RH u Vukovaru je u cilju poslijeratne obnove i reafirmacije grada kao županijskog i regionalnog centra smješteno sjedište Agencije za vodne putove koje spada pod resorno Ministarstvo pomorstva, prometa i veza RH. U suradnji s Gradom Vukovarom, Agencija je raspisala pozivni natječaj za arhitektonsko urbanističko rješenje nove zgrade sjedišta Agencije. Osim poslovnih prostora Agencije, u zgradi su predviđeni i prostori sportskih udruga, kao i caffe bar i restaurant.

Zgrada Agencije za vodne puteve i sportske udruge nalazi se u neposrednoj blizini centra grada Vukovara, na Otoku športova na rijeci Dunav. Otok športova je zamišljen kao dio buduće rekreacijske i turističke šetnice Vukovarska luka – Vučedol (prethistorijsko nalazište)– izletište Adica. Dio tog poteza na dijelu između zimske lučice i prostora između dvorca Eltz i Dunava, centralni je dio buduće šetnice i prostor koji svojim programima dobija značaj novog vukovarskog urbanog prostora, sa mogućim scenarijima događanja kao što su koncerti, sportski događaji, fišijade, kino projekcije, veslačke utrke, pristajanje turističkih brodova i riječnih cruisera, glazbeno scenski događaji, rekreacija građana, prostori galerije na otvorenom, manifestacije vezane uz faze uzgoja ribe, itd.

Zgrada agencije i sportskih udruga s vidikovcem postaje centralno mjesto ‘novog’, redefiniranog centra grada Vukovara. Komunikacije su javne i vode posjetitelje na vidikovac s kojega se pruža pogled na Dunav i centar grada Vukovara. U prizemlju je predviđen restoran s info punktom, orijentiran prema platou otoka i Dunavu, kao i prostori sportskih udruga (sportsko-ribolovno društvo, nautički i ronilački klub) orijentirani prema zimskoj lučici i prostoru za pripremu i održavanje brodova.

Prostor Agencije kao suvremeni poslovni prostor na prvom katu zgrade orjentiran je na sve četiri strane, sa reprezentativnom terasom prema Dunavu.

Krov zgrade je predviđen kao javni prostor namijenjen različitim programima za rekreaciju, sport, kulturu i zabavu.

Zgrada je od terena dignuta na kotu određenu vodoplavnim uvjetima, a razlika u visini je riješena stepenastom plohom natkrivenog i otvorenog prostora prizemlja, koje se također predviđa kao prostor za kulturu i zabavu, ugostiteljstvo i povremene reprezentativne i glazbeno scenske događaje. Prostor suterena predviđen je kao parking, te kao spremište riječnih rekvizita Agencije i sportskih udruga. Potrebno je istaknuti da je podrum formiran kao zasebna jedinica koji se u slučaju poplave neće štititi nego samo isprazniti, a ima i posebno izvedenu odvodnju.

Nosivi je sustav zgrade dominantno je monolitna armiranobetonska okvirna konstrukcija s armiranobetonskom jezgrom stubišta i dizala. Stropne su konstrukcije monolitne armiranobetonske ploče nosive u dva smjera i oslonjena na grede (podvlake). Stupovi su čelični, a građevina je temeljena na armiranobetonskoj ploči.

Stubište kroz zgradu i konstrukcija prostora vidikovca je čelična (pocinčani profili). Fasadne obloge su predviđene kao kombinacija aluminijskog lima i drvenih ploha.

Podne plohe vanjskih terasa su predviđene s pokrovom od termički tretiranog drva.

Nepovoljni vremenski uvjeti uzrokovali su zastoje u izgradnji objekta, od kojih izdvajamo oštre zimske uvjete na početku izgradnje objekta, te poplave u travnju i lipnju 2009.god., kao i u lipnju 2010.god. pred planirano svečano otvorenje građevine. Uspješna realizacija projekta dokaz je da kooperacija između ljudi iz različitih struka doprinosi pozitivnim rezultatima. Bilo je potrebno uskladiti različita mišljenja i metode u izvedbi određenih radova što nije predstavljalo prepreku u izgradnji građevine.

Zgrada i prostor Vidikovca postaju novi urbani marker grada Vukovara. Potencijalom organiziranja programa na Otoku športova, zgrada postaje novi generator urbanog u centru Vukovara.