previous arrow
next arrow
Slider

NAZIV PROJEKTA

HGspot

 

PROGRAM

TRGOVINA / POSLOVNO 

 

STATUS

Natječaj / 1. Nagrada     2008

Projekt                         2009

       

LOKACIJA

Jadranska avenija, Zagreb

 

PROJEKTNI TIM

Hrvoje Bakran

 

OBUHVAT

3.500 m2

 

BRUTO POVRŠINA

12.200 m2

 

KLIJENT

HGspot d.o.o

 

NAZIV PROJEKTA

HGspot

PROGRAM

TRGOVINA

POSLOVNO

STATUS

Natječaj/ 1. Nagrada  2008

Projekt  2009

LOKACIJA

Jadranska avenija, Zagreb

PROJEKTNI TIM

Hrvoje Bakran

OBUHVAT

3.500 m

BRUTO POVŠINA

12.200 m2

KLIJENT

HGspot d.o.o

KONCEPT

Parcela na koju će biti smještena nova zgrada HG SPOTA nalazi se na ulazu u grad Zagreb, Laništu. Taj dio grada se zadnjih nekoliko godina ubrzano razvija.

Oblikovanje građevine rezultat je pomirenja urbanih pravila koji se odnose na maksimalnu visinu i kreiranja kompaktne ovojnice za građevinu razvedenog volumena. Kontinuitet tamnih sivih aluminijskih panela kojima je obloženo jugozapadno pročelje mjestimično je prekinut prozorima te se gotovo identičnim ritmom prozora na višim etažama provlači na sjeveroistočno pročelje do prvog kata koji se zajedno s prizemljem u potpunosti otvara kontinuiranim ostakljenim stijenama. Građevina je zamišljena tako da joj se glavne vertikalne komunikacije nalaze na ostakljenim zabatima sa sjeverne i južne strane, te s time one postaju reprezentativan dio građevine.

Namjena građevine je poslovno – trgovačka, visine 7 nadzemnih etaža, s parkirališno-garažnim mjestima i tehničkim prostorijama na nivou -1 i -2.

Prizemlje i prvi kat su pretežito skladišno servisnog karaktera, te oni čine postament poslovne nadgradnje koja je pravokutnog izduženog volumena u smjeru sjever – jug.
U prizemlju se uz caffe bar nalaze trgovine kompjuterskom opremom i tehničkom robom.
Na etažama od 1-5 nalaze se prostorije koje su poslovne namjene. Svaku poslovnu etažu moguće je pregradama (zidovima ili sistemima pregrada poslovnog namještaja) podijeliti u niz prostora različitih veličina, modula određenim rasporedom prozora na pročelju građevine.
Na zadnjoj je etaži predviđen restaurant, kao i skupni prostori za grupne sastanke i konferencije u sklopu poslovanja tvrtke.